"שפה אי אפשר ללמד. אפשר ליצור תנאים בהם יתקיים הליך למידה" (א. ו. המבולדט).

שפה זרה נקלטת ביתר קלות בגיל הרך (יוחנה 2008).

הדרך היעילה ביותר לרכוש את השפה הנוספת היא באמצעות חשיפה ישירה ויומיומית לאוצר מילים ומבני משפט.
על פי שיטת Train the Brain נחשפים הילדים לתהליך למידה ראשוני, מכוון ושיטתי שבו נלמדות מילים חדשות מתוך הבנה במטרה להשתמש בהן בהקשר הנכון.
המילים נלמדות בתוך מבני משפט והטמעתם תלויה בהתנסות הטבעית והיומיומית כהמשך לתהליך הלמידה הראשוני. כל אלה נלמדים בסיטואציות חברתיות שונות הקשורות לעולם התוכן של הילד, המזדמנות באופן טבעי ומאפשרות שימוש חוזר תוך התנסות חוויתית ומהנה ברמה היומיומית.

הטמעת המלים בהצלחה והפיכתן לחלק מהשפה הדבורה של הילד תלויה בכמה גורמים:

* דמות פדגוגית המאפשרת לזמן את הטמעת החומר הנלמד הן בתהליך הלמידה המכוון הראשוני והן ביישום החומר בסיטואציות החברתיות בהמשך.
* התנסויות מגוונות המאפשרות חזרתיות על המילים באופנים שונים ויוצרות הכללה והרחבה אל מעבר מהכאן והעכשיו.
* אינטראקציות חברתיות של הילדים מזמנות לילד חוויה מהנה, מאריכות את טווח הקשב ונותנות מענה לפיתוח הביטחון העצמי של הילד.

שיטת Train the Brain מחזקת את הקשר בין הידע הנקלט לשפה הדבורה. השפה הנרכשת הופכת להיות חלק משגרת השיח בגן ובכך מזמנת רצף והמשכיות.