מאמרים

1

"אין למידה קוגניטיבית ללא התערבות הרגש..." ( בר און, 1991).
חשיפת השפה האנגלית כשפה שנייה לילדים בגיל הרך, הקניית החומר הנלמד, הובלת הילד להבנתו ויישומו באופן מרבי ומיטבי מצריכה תהליך למידה מאתגר ומהנה. תוצאות הלמידה

ttb2

בגן/בצהרון/בבית הספר שפה דבורה נקלטת ביתר קלות בגיל הרך (יוחנה, 2008).
הדרך היעילה ביותר לרכוש את השפה השנייה היא באמצעות חשיפה ישירה ויומיומית לאוצר מילים ומבני משפט.
על פי שיטת Train the Brain במהלך המפגש

ttb3

המחקר העדכני מלמד על חשיבות חשיפה לשפה זרה/שנייה.
המחקרים שנעשו בשני העשורים האחרונים בתחום הפסיכולוגיה וחקר המוח מלמדים שני דברים:

לגיל בו הילדים לומדים שפה שנייה יש השפעה משמעותית על מבנה המוח של אותם הילדים

brain

אנו בני האדם נחשבים לבעלי חיים המפותחים ביותר, המורכבים והמתוחכמים ביותר, חלקיו
הקדמיים ובפרט הקדמיים ביותר – Pre-Frontal של המוח האנושי מקנים לו יכולות "גבוהות"
שבזכותן אנו מכנים את עצמנו בהגיענו לבשלות – כמבוגר אחראי,

frameB01
חשיבות רבה נודעת להקניית מיומנויות תקשורתיות וחברתיות לילדים בגיל הרך. נמצא
שלפיתוח יכולות חברתיות ורגשיות בגיל הרך תהיה השלכה ישירה ליחסים בין ילדים אלו לבני
גילם בהמשך (Denhom 2003). יתרה מזאת נמצא קשר בין השימוש במיומנות חברתיות