[ חזרה ]

1

הקשר בין למידה טבעית להטמעת שפה

"אין למידה קוגניטיבית ללא התערבות הרגש..." ( בר און, 1991).
חשיפת השפה האנגלית כשפה שנייה לילדים בגיל הרך, הקניית החומר הנלמד, הובלת הילד להבנתו ויישומו באופן מרבי ומיטבי מצריכה תהליך למידה מאתגר ומהנה. תוצאות הלמידה בדרך זו תהיינה משמעותיות לא רק לטווח מיידי אלא גם ובעיקר לטווח ארוך יותר.

תהליך למידה "טבעי" יאפשר להשיג תוצאות אלו והוא יתאפשר כאשר:

* הנושא הנלמד יילקח מעולמו של הילד ויהיה רלוונטי עבורו.
* הילד יהיה שותף פעיל בתהליך הלמידה שיאפשר אינפוט אישי המעורר רגש.
* הלמידה תהיה מעניינת, עשירה ומועברת בדרכים מגוונות.
* הגירוי ללימוד שיעשה בסביבה תומכת ומשחררת, יאפשר התנסות פיזית באופן טבעי תוך שימוש בחושים סנסומוטוריים רבים.

על כן, יש לבחור נושא מעולמו של הילד שיאפשר הפעלת זיכרון רגשי חוויתי בצורה משמעותית ביומיום של הילד ומספר רב של פעמים. הדבר מפתח את מודעות ה"אני" והביטחון העצמי.

על פי שיטת Train the Brain לימוד נושא "הירקות" המוכר והאהוב על הילדים נותן מענה הולם לכל האמור לעיל. הנגישות לירקות האמיתיים באופן טבעי בגן/בצהרון/בבית הספר היא יומיומית ורב פעמית (ארוחות בוקר, ארוחות צהריים ...). בנוסף למשחקים ושירים מכוונים, מתאפשרת לילדים התנסות טבעית תוך שימוש בחושים רבים - חוש ראיה, חוש שמיעה, חוש מישוש וחוש הטעם.

וכך, תוך פיתוח מודעות ה"אני" והביטחון העצמי יתבצע הליך למידה והטמעה מירבית של השפה.

[ חזרה ]