[ חזרה ]

ttb2

הקשר בין ידע נקלט לשפה דבורה

בגן/בצהרון/בבית הספר שפה דבורה נקלטת ביתר קלות בגיל הרך (יוחנה, 2008).
הדרך היעילה ביותר לרכוש את השפה השנייה היא באמצעות חשיפה ישירה ויומיומית לאוצר מילים ומבני משפט.
על פי שיטת Train the Brain במהלך המפגש החד שבועי בגן, נחשפים הילדים לתהליך למידה ראשוני, מכוון ושיטתי, שבו נלמדות מילים חדשות מתוך הבנה במטרה להשתמש בהן בהמשך בהקשר הנכון.

ההטמעה של המילים או מבני המשפט תלויה בהתנסות הטבעית והיומיומית המתרחשת כהמשך לתהליך הלמידה הראשוני - לכל זה ניתן יהיה לתת ביטוי בסיטואציות חברתיות.

הסיטואציות החברתיות הרבות, הקשורות לעולם התוכן של הילד, המזדמנות באופן טבעי – מאפשרות שימוש חוזר במילים ובמבני משפט שנרכשו ויוצרות חוויה מהנה ברמה היומיומית.

הטמעת המילים בהצלחה והפיכתן לחלק מהשפה הדבורה של הילד תלויה בכמה גורמים:

  • הדמות הפדגוגית, גננת/מובילה/מורה, מאפשרת לזמן את הטמעת החומר הנלמד הן בתהליך הלמידה המכוון הראשוני והן ביישום החומר בסיטואציות החברתיות בהמשך.
  • החזרתיות היומיומית על החומר הופכת את השפה לחלק מאורח החיים השגרתי של הילד באופן טבעי.
  • מגוון ההתנסויות אליהן נחשף הילד במהלך השבוע, מאפשרות הטמעה יעילה של החומר שנרכש ומפתחות את היכולות הקוגניטיביות והרגשיות של הילד.
  • הפעילויות המשותפות של הילדים בגן/בצהרון/בבית הספר, מזמנות להם חוויה מהנה, מאריכות את טווח הקשב ונותנות מענה לפיתוח הביטחון העצמי.
לסיכום, כדי לחזק את הקשר בין הידע הנקלט לשפה הדבורה, מופיעה המלצה שבועית בסוף כל מפגש. מטרתה של ההמלצה היא לשנן וליישם משפט מפתח – אותו מומלץ להכניס כחלק משגרת השיח בגן/בצהרון/בבית הספר באותו השבוע. כל זה מאפשר הזדמנות ללמידה נוספת המזמנת רצף והמשכיות.

[ חזרה ]