[ חזרה ]

ttb3

ילד דו לשוני

המחקר העדכני מלמד על חשיבות חשיפה לשפה זרה/שנייה.
המחקרים שנעשו בשני העשורים האחרונים בתחום הפסיכולוגיה וחקר המוח מלמדים שני דברים:

לגיל בו הילדים לומדים שפה שנייה יש השפעה משמעותית על מבנה המוח של אותם הילדים לאחר התבגרותם (דניס קליין, 2014) . הכיצד? קליפת המוח מורכבת משכבות של תאי עצב האחראיות על התפתחות קוגניטיבית, כגון: השפה, הזיכרון, המחשבות והמודעות. אזורי השפה במוח כוללים את אזור ברוקה (המאפשר דיבור) ואזור ורניקה (המאפשר הבנת הנשמע). תאי עצב רבים מקשרים בין שני אזורים אלו. תפקידם להתרבות במידה מרבית על ידי גירוי ובכך להפעיל את שני האזורים לביצוע מטלות בצורה יעילה ביותר. ילדים שלומדים שתי שפות בו זמנית מינקותם מאפשרים התרבות מקסימלית של תאי עצב אלו. אצל ילדים בגיל הרך שלא למדו שפה שנייה בילדותם נמצאו פחות תאי עצב. הממצאים החדשים בחקר המוח מדברים על גמישות המוח ועל יכולתו להשתנות כתוצאה מלמידה ובהשפעת הסביבה.

רכישת שפה שנייה במקביל ללימוד שפת אם משמשת זרז להתפתחות יכולות לשוניות במקביל בשתי השפות (שרון ארמון לוטם 2013). הממצאים הראו שמבחינת יכולות קוגניטיביות של תפקודים ניהוליים כמו מעבר בין משימות, הבנת הוראות, מיון או עכבה – כשצריך להתמקד בגירוי אחד ולא באחר – כל היכולות האלו טובות יותר אצל הדו-לשוניים.

הוראת השפה השנייה בגיל הרך, כגון הוראת אנגלית לילדי הגן/הצהרון/בית הספר בישראל, היא תופעה שיש לה כיום תמיכה מצד הורים ומסגרות חינוכיות שונות. מגמה זו נעוצה בהנחה שיש לילדים כישורי תפיסה טובים ובשאיפה של הורים להעניק לילדיהם כישורים שיועילו להם בעתיד. בגיל הרך ההוראה של השפה השנייה מושתת בעיקר על התנסות בקשב ובהבעה בעל פה. הדבר מתבטא בלמידה אקטיבית המערבת תנועתיות, שירים ומשחקים.

לסיכום, חשיפה לשפה שנייה בגיל הרך הינה חשובה ותהיה יעילה ביותר בהתנסות חוויתית בשיטת
Train the Brain תוך יצירת תנאים מתאימים לביצוע הליך התנסות זה.

 


[ חזרה ]