Train The Brain

הקשר בין ידע נקלט לשפה דבורה​

שפה דבורה נקלטת ביתר קלות בגיל הרך (יוחנה, 2008).

הדרך היעילה ביותר לרכוש את השפה השנייה היא באמצעות חשיפה ישירה ויומיומית לאוצר מילים ומבני משפט.

על פי שיטת Train the Brain במהלך המפגש החד שבועי בגן, נחשפים הילדים לתהליך למידה ראשוני, מכוון ושיטתי, שבו נלמדות מילים חדשות מתוך הבנה במטרה להשתמש בהן בהמשך בהקשר הנכון.

ההטמעה של המילים או מבני המשפט תלויה בהתנסות הטבעית והיומיומית המתרחשת כהמשך לתהליך הלמידה הראשוני – לכל זה ניתן יהיה לתת ביטוי בסיטואציות חברתיות.

הסיטואציות החברתיות הרבות, הקשורות לעולם התוכן של הילד, המזדמנות באופן טבעי – מאפשרות שימוש חוזר במילים ובמבני משפט שנרכשו ויוצרות חוויה מהנה ברמה היומיומית.

הטמעת המילים בהצלחה והפיכתן לחלק מהשפה הדבורה של הילד תלויה בכמה גורמים:

  • הדמות הפדגוגית, גננת/מובילה/מורה, מאפשרת לזמן את הטמעת החומר הנלמד הן בתהליך הלמידה המכוון הראשוני והן ביישום החומר בסיטואציות החברתיות בהמשך.
  • החזרתיות היומיומית על החומר הופכת את השפה לחלק מאורח החיים השגרתי של הילד באופן טבעי.
  • מגוון ההתנסויות אליהן נחשף הילד במהלך השבוע, מאפשרות הטמעה יעילה של החומר שנרכש ומפתחות את היכולות הקוגניטיביות והרגשיות של הילד.
  • הפעילויות המשותפות של הילדים בגן / בצהרון / בבית הספר, מזמנות להם חוויה מהנה, מאריכות את טווח הקשב ונותנות מענה לפיתוח הביטחון העצמי.

לסיכום, כדי לחזק את הקשר בין הידע הנקלט לשפה הדבורה, מופיעה המלצה שבועית בסוף כל מפגש. מטרתה של ההמלצה היא לשנן וליישם משפט מפתח – אותו מומלץ להכניס כחלק משגרת השיח בגן / בצהרון / בבית הספר באותו שבוע. כל זה מאפשר הזדמנות ללמידה נוספת המזמנת רצף והמשכיות. 

מאמרים בנושא לימוד ורכישת שפה בגיל הרך

הקשר בין למידה טבעית להטמעת שפה

חשיפת השפה האנגלית כשפה שנייה לילדים בגיל הרך, הקניית החומר הנלמד, הובלת הילד להבנתו ויישומו באופן מירבי ומיטבי מצריכה תהליך למידה מאתגר ומהנה. תוצאות הלמידה בדרך זו תהיינה משמעותיות לא רק לטווח מיידי אלא גם ובעיקר לטווח ארוך יותר.

קרא עוד »

הקשר בין ידע נקלט לשפה דבורה

הדרך היעילה ביותר לרכוש את השפה השנייה היא באמצעות חשיפה ישירה ויומיומית לאוצר מילים ומבני משפט. על פי שיטת Train the Brain במהלך המפגש החד שבועי בגן, נחשפים הילדים לתהליך למידה ראשוני, מכוון ושיטתי, שבו נלמדות מילים חדשות מתוך הבנה במטרה להשתמש בהן בהמשך בהקשר הנכון.

קרא עוד »

ילד דו-לשוני

לגיל בו הילדים לומדים שפה שנייה יש השפעה משמעותית על מבנה המוח של אותם הילדים לאחר התבגרותם (דניס קליין, 2014). הכיצד? קליפת המוח מורכבת משכבות של תאי עצב האחראיות על התפתחות קוגניטיבית, כגון: השפה, הזיכרון, המחשבות והמודעות. אזורי השפה במוח כוללים את אזור ברוקה (המאפשר דיבור) ואזור ורניקה (המאפשר הבנת הנשמע).

קרא עוד »

Train the Brain – תהליך הלמידה בראי מדעי המוח

אנו בני האדם נחשבים לבעלי חיים המפותחים ביותר, המורכבים והמתוחכמים ביותר, חלקיו הקדמיים ובפרט הקדמיים ביותר – Pre-Frontal של המוח האנושי מקנים לו יכולות "גבוהות" שבזכותן אנו מכנים את עצמנו בהגיענו לבשלות – כמבוגר אחראי, עצמאי, המסוגל לנהל את עצמו – את מחשבותיו, רגשותיו ופעולותיו.

קרא עוד »

פיתוח מיומנויות חברתיות

חשיבות רבה נודעת להקניית מיומנויות תקשורתיות וחברתיות לילדים בגיל הרך. נמצא שלפיתוח יכולות חברתיות ורגשיות בגיל הרך תהיה השלכה ישירה ליחסים בין ילדים אלו לבני גילם בהמשך (Denhom 2003). יתרה מזאת נמצא קשר בין השימוש במיומנות חברתיות מקובלות של דפוסי תקשורת ומשחקים בגיל הרך לבין סגנון חיים בריא, אושר ויציבות לאורך חייהם ואף הצלחה אקדמאית.

קרא עוד »
דילוג לתוכן