Train The Brain

הקשר בין למידה טבעית להטמעת שפה

"אין למידה קוגניטיבית ללא התערבות הרגש" ( בר און, 1991).

חשיפת השפה האנגלית כשפה שנייה לילדים בגיל הרך, הקניית החומר הנלמד, הובלת הילד להבנתו ויישומו באופן מרבי ומיטבי מצריכה תהליך למידה מאתגר ומהנה. תוצאות הלמידה בדרך זו תהיינה משמעותיות לא רק לטווח מיידי אלא גם ובעיקר לטווח ארוך יותר.

 תהליך למידה "טבעי" יאפשר להשיג תוצאות אלו והוא יתאפשר כאשר:

  • הנושא הנלמד יילקח מעולמו של הילד ויהיה רלוונטי עבורו.

  • הילד יהיה שותף פעיל בתהליך הלמידה שיאפשר אינפוט אישי המעורר רגש.

  • הלמידה תהיה מעניינת, עשירה ומועברת בדרכים מגוונות. 

  • הגירוי ללימוד שיעשה בסביבה תומכת ומשחררת, יאפשר התנסות פיזית באופן טבעי תוך שימוש בחושים סנסומוטוריים רבים.

 על כן, יש לבחור נושא מעולמו של הילד שיאפשר הפעלת זיכרון רגשי חווייתי בצורה משמעותית ביומיום של הילד ומספר רב של פעמים. הדבר מפתח את מודעות ה"אני" והביטחון העצמי.

 על פי שיטת Train the Brain לימוד נושא "הירקות" המוכר והאהוב על הילדים נותן מענה הולם לכל האמור לעיל. הנגישות לירקות האמיתיים באופן טבעי בגן/בצהרון/בבית הספר היא יומיומית ורב פעמית (ארוחות בוקר, ארוחות צהריים …). בנוסף למשחקים ושירים מכוונים, מתאפשרת לילדים התנסות טבעית תוך שימוש בחושים רבים – חוש הראיה, חוש השמיעה, חוש המישוש וחוש הטעם.

וכך, תוך פיתוח מודעות ה"אני" והביטחון העצמי יתבצע הליך למידה והטמעה מרבית של השפה. 

מאמרים בנושא לימוד ורכישת שפה בגיל הרך

הקשר בין למידה טבעית להטמעת שפה

חשיפת השפה האנגלית כשפה שנייה לילדים בגיל הרך, הקניית החומר הנלמד, הובלת הילד להבנתו ויישומו באופן מירבי ומיטבי מצריכה תהליך למידה מאתגר ומהנה. תוצאות הלמידה בדרך זו תהיינה משמעותיות לא רק לטווח מיידי אלא גם ובעיקר לטווח ארוך יותר.

קרא עוד »

הקשר בין ידע נקלט לשפה דבורה

הדרך היעילה ביותר לרכוש את השפה השנייה היא באמצעות חשיפה ישירה ויומיומית לאוצר מילים ומבני משפט. על פי שיטת Train the Brain במהלך המפגש החד שבועי בגן, נחשפים הילדים לתהליך למידה ראשוני, מכוון ושיטתי, שבו נלמדות מילים חדשות מתוך הבנה במטרה להשתמש בהן בהמשך בהקשר הנכון.

קרא עוד »

ילד דו-לשוני

לגיל בו הילדים לומדים שפה שנייה יש השפעה משמעותית על מבנה המוח של אותם הילדים לאחר התבגרותם (דניס קליין, 2014). הכיצד? קליפת המוח מורכבת משכבות של תאי עצב האחראיות על התפתחות קוגניטיבית, כגון: השפה, הזיכרון, המחשבות והמודעות. אזורי השפה במוח כוללים את אזור ברוקה (המאפשר דיבור) ואזור ורניקה (המאפשר הבנת הנשמע).

קרא עוד »

Train the Brain – תהליך הלמידה בראי מדעי המוח

אנו בני האדם נחשבים לבעלי חיים המפותחים ביותר, המורכבים והמתוחכמים ביותר, חלקיו הקדמיים ובפרט הקדמיים ביותר – Pre-Frontal של המוח האנושי מקנים לו יכולות "גבוהות" שבזכותן אנו מכנים את עצמנו בהגיענו לבשלות – כמבוגר אחראי, עצמאי, המסוגל לנהל את עצמו – את מחשבותיו, רגשותיו ופעולותיו.

קרא עוד »

פיתוח מיומנויות חברתיות

חשיבות רבה נודעת להקניית מיומנויות תקשורתיות וחברתיות לילדים בגיל הרך. נמצא שלפיתוח יכולות חברתיות ורגשיות בגיל הרך תהיה השלכה ישירה ליחסים בין ילדים אלו לבני גילם בהמשך (Denhom 2003). יתרה מזאת נמצא קשר בין השימוש במיומנות חברתיות מקובלות של דפוסי תקשורת ומשחקים בגיל הרך לבין סגנון חיים בריא, אושר ויציבות לאורך חייהם ואף הצלחה אקדמאית.

קרא עוד »
דילוג לתוכן