Train The Brain

ילד דו-לשוני

המחקר העדכני מלמד על חשיבות חשיפה לשפה זרה/שנייה.

המחקרים שנעשו בשני העשורים האחרונים בתחום הפסיכולוגיה וחקר המוח מלמדים שני דברים:

לגיל בו הילדים לומדים שפה שנייה יש השפעה משמעותית על מבנה המוח של אותם הילדים לאחר התבגרותם (דניס קליין, 2014). הכיצד? קליפת המוח מורכבת משכבות של תאי עצב האחראיות על התפתחות קוגניטיבית, כגון: השפה, הזיכרון, המחשבות והמודעות. אזורי השפה במוח כוללים את אזור ברוקה (המאפשר דיבור) ואזור ורניקה (המאפשר הבנת הנשמע). תאי עצב רבים מקשרים בין שני אזורים אלו. תפקידם להתרבות במידה מרבית על ידי גירוי ובכך להפעיל את שני האזורים לביצוע מטלות בצורה יעילה ביותר. ילדים שלומדים שתי שפות בו זמנית מינקותם מאפשרים התרבות מקסימלית של תאי עצב אלו. אצל ילדים בגיל הרך שלא למדו שפה שנייה בילדותם נמצאו פחות תאי עצב. הממצאים החדשים בחקר המוח מדברים על גמישות המוח ועל יכולתו להשתנות כתוצאה מלמידה ובהשפעת הסביבה.

רכישת שפה שנייה במקביל ללימוד שפת אם משמשת זרז להתפתחות יכולות לשוניות במקביל בשתי השפות (שרון ארמון לוטם 2013). הממצאים הראו שמבחינת יכולות קוגניטיביות של תפקודים ניהוליים כמו מעבר בין משימות, הבנת הוראות, מיון או עכבה – כשצריך להתמקד בגירוי אחד ולא באחר – כל היכולות האלו טובות יותר אצל הדו-לשוניים.

הוראת השפה השנייה בגיל הרך, כגון הוראת אנגלית לילדי הגן/הצהרון/בית הספר בישראל, היא תופעה שיש לה כיום תמיכה מצד הורים ומסגרות חינוכיות שונות. מגמה זו נעוצה בהנחה שיש לילדים כישורי תפיסה טובים ובשאיפה של הורים להעניק לילדיהם כישורים שיועילו להם בעתיד. בגיל הרך ההוראה של השפה השנייה מושתתת בעיקר על התנסות בקשב ובהבעה בעל פה. הדבר מתבטא בלמידה אקטיבית המערבת תנועתיות, שירים ומשחקים.

לסיכום, חשיפה לשפה שנייה בגיל הרך הינה חשובה ותהיה יעילה ביותר בהתנסות חווייתית בשיטת  Train the Brain תוך יצירת תנאים מתאימים לביצוע הליך התנסות זה.

מאמרים בנושא לימוד ורכישת שפה בגיל הרך

הקשר בין למידה טבעית להטמעת שפה

חשיפת השפה האנגלית כשפה שנייה לילדים בגיל הרך, הקניית החומר הנלמד, הובלת הילד להבנתו ויישומו באופן מירבי ומיטבי מצריכה תהליך למידה מאתגר ומהנה. תוצאות הלמידה בדרך זו תהיינה משמעותיות לא רק לטווח מיידי אלא גם ובעיקר לטווח ארוך יותר.

קרא עוד »

הקשר בין ידע נקלט לשפה דבורה

הדרך היעילה ביותר לרכוש את השפה השנייה היא באמצעות חשיפה ישירה ויומיומית לאוצר מילים ומבני משפט. על פי שיטת Train the Brain במהלך המפגש החד שבועי בגן, נחשפים הילדים לתהליך למידה ראשוני, מכוון ושיטתי, שבו נלמדות מילים חדשות מתוך הבנה במטרה להשתמש בהן בהמשך בהקשר הנכון.

קרא עוד »

ילד דו-לשוני

לגיל בו הילדים לומדים שפה שנייה יש השפעה משמעותית על מבנה המוח של אותם הילדים לאחר התבגרותם (דניס קליין, 2014). הכיצד? קליפת המוח מורכבת משכבות של תאי עצב האחראיות על התפתחות קוגניטיבית, כגון: השפה, הזיכרון, המחשבות והמודעות. אזורי השפה במוח כוללים את אזור ברוקה (המאפשר דיבור) ואזור ורניקה (המאפשר הבנת הנשמע).

קרא עוד »

Train the Brain – תהליך הלמידה בראי מדעי המוח

אנו בני האדם נחשבים לבעלי חיים המפותחים ביותר, המורכבים והמתוחכמים ביותר, חלקיו הקדמיים ובפרט הקדמיים ביותר – Pre-Frontal של המוח האנושי מקנים לו יכולות "גבוהות" שבזכותן אנו מכנים את עצמנו בהגיענו לבשלות – כמבוגר אחראי, עצמאי, המסוגל לנהל את עצמו – את מחשבותיו, רגשותיו ופעולותיו.

קרא עוד »

פיתוח מיומנויות חברתיות

חשיבות רבה נודעת להקניית מיומנויות תקשורתיות וחברתיות לילדים בגיל הרך. נמצא שלפיתוח יכולות חברתיות ורגשיות בגיל הרך תהיה השלכה ישירה ליחסים בין ילדים אלו לבני גילם בהמשך (Denhom 2003). יתרה מזאת נמצא קשר בין השימוש במיומנות חברתיות מקובלות של דפוסי תקשורת ומשחקים בגיל הרך לבין סגנון חיים בריא, אושר ויציבות לאורך חייהם ואף הצלחה אקדמאית.

קרא עוד »
דילוג לתוכן