Train The Brain

שאלות ותשובות

לימוד אנגלית בגיל הרך – הכרחי?

כן. המחקרים העכשוויים, מצביעים על היתרונות הרבים הטמונים בעידוד הדו-לשוניות.

המחקרים מראים שדו-לשוניות איננה מובילה לעיכוב בשפה אלא להיפך: היא משמשת לא פעם זרז להתפתחות יכולות לשוניות במקביל בשתי השפות.

*תימוכין נוספים תוכלו למצוא בלשונית 'מאמרים' – ילד דו-לשוני.

איך נכון לחשוף את הילדים לשפה שנייה?

על פי שיטת Train the Brain. הנושאים הנלמדים נבחרו מתוך עולמם של הילדים, אהובים עליהם וקרובים לליבם. השימוש בשיטה הרב חושית ובשיטות נוספות מאפשרות הטמעה מרבית של מילות בסיס מעוגנות במבני משפט רבים.

מהו הגיל הנכון להתחיל ללמוד שפה שנייה?

על פי מחקרים לילדים יש חלון הזדמנויות ייחודי שנפתח בגיל שנתיים, החלון ללימוד שפה שנייה כשפת אם.

*תימוכין נוספים תוכלו למצוא בלשונית 'מאמרים' – ילד דו-לשוני.

מאמרים בנושא לימוד ורכישת שפה בגיל הרך

הקשר בין למידה טבעית להטמעת שפה

חשיפת השפה האנגלית כשפה שנייה לילדים בגיל הרך, הקניית החומר הנלמד, הובלת הילד להבנתו ויישומו באופן מירבי ומיטבי מצריכה תהליך למידה מאתגר ומהנה. תוצאות הלמידה בדרך זו תהיינה משמעותיות לא רק לטווח מיידי אלא גם ובעיקר לטווח ארוך יותר.

קרא עוד »

הקשר בין ידע נקלט לשפה דבורה

הדרך היעילה ביותר לרכוש את השפה השנייה היא באמצעות חשיפה ישירה ויומיומית לאוצר מילים ומבני משפט. על פי שיטת Train the Brain במהלך המפגש החד שבועי בגן, נחשפים הילדים לתהליך למידה ראשוני, מכוון ושיטתי, שבו נלמדות מילים חדשות מתוך הבנה במטרה להשתמש בהן בהמשך בהקשר הנכון.

קרא עוד »

ילד דו-לשוני

לגיל בו הילדים לומדים שפה שנייה יש השפעה משמעותית על מבנה המוח של אותם הילדים לאחר התבגרותם (דניס קליין, 2014). הכיצד? קליפת המוח מורכבת משכבות של תאי עצב האחראיות על התפתחות קוגניטיבית, כגון: השפה, הזיכרון, המחשבות והמודעות. אזורי השפה במוח כוללים את אזור ברוקה (המאפשר דיבור) ואזור ורניקה (המאפשר הבנת הנשמע).

קרא עוד »

Train the Brain – תהליך הלמידה בראי מדעי המוח

אנו בני האדם נחשבים לבעלי חיים המפותחים ביותר, המורכבים והמתוחכמים ביותר, חלקיו הקדמיים ובפרט הקדמיים ביותר – Pre-Frontal של המוח האנושי מקנים לו יכולות "גבוהות" שבזכותן אנו מכנים את עצמנו בהגיענו לבשלות – כמבוגר אחראי, עצמאי, המסוגל לנהל את עצמו – את מחשבותיו, רגשותיו ופעולותיו.

קרא עוד »

פיתוח מיומנויות חברתיות

חשיבות רבה נודעת להקניית מיומנויות תקשורתיות וחברתיות לילדים בגיל הרך. נמצא שלפיתוח יכולות חברתיות ורגשיות בגיל הרך תהיה השלכה ישירה ליחסים בין ילדים אלו לבני גילם בהמשך (Denhom 2003). יתרה מזאת נמצא קשר בין השימוש במיומנות חברתיות מקובלות של דפוסי תקשורת ומשחקים בגיל הרך לבין סגנון חיים בריא, אושר ויציבות לאורך חייהם ואף הצלחה אקדמאית.

קרא עוד »
דילוג לתוכן