Train The Brain

תקשורת מקרבת ככלי ללימוד אנגלית מדוברת בבית

הורים יקרים !! אינכם יודעים איך להתחיל ללמד? מה ללמד?

מתחילים ללמד בדרך חווייתית. פירוש הדבר הוא שצריך ליצור קשר בין הנאה ולמידה, לחזק את הילד כהכנה להמשך לימודיו בבית הספר והמשך שימוש בשפה האנגלית מכאן והלאה. 

דרכים רבות ומגוונות לעשות זאת: 

  • נתחיל בדבר החשוב ביותר – נעודד את הילד על ידי חיוכים, שבחים וחיבוקים לא משנה אם הילד צדק באמירה, בהגייה או בתשובה מילולית או תנועתית. נראה לו שאנחנו גאים בו ומאמינים בו. הפגנת חוסר סבלנות או תסכול אם הילד שכח משהו  – יצור הרגשה של פחיתות ואי רצון להמשיך. זאת לעולם לא נעשה לילד! 
               
  •  בגיל זה הילדים מונעים על ידי סקרנות ואהבה לחקור רעיונות חדשים. צריך לתת מענה ליכולות אלו של הילדים. לימוד השפה האנגלית המדוברת בצורה חווייתית תסקרן אותם ותאפשר להם להיחשף אליה בקלות ובאופן טבעי. לשם כך, צריך לבחור נושאים הקרובים לעולמם של הילדים ולאפשר להם לחוות נושאים אלו בדרכים מגוונות. 

  •  חייב להיות קישור של רמת השפה לעולם התוכן של הילד. המילים שנבחר להקנות לילד תהיינה בסיסיות ביותר ותשמשנה כעוגן למשפטים שבאמצעותם נאפשר לילד לדבר אנגלית. בהילקח בחשבון העובדה שאנחנו חיים באזור המזרח התיכון בו שרשי השפה הם שמיים ולא לטיניים נצטרך גם ללמד בדרך מיוחדת. 

 אז מה לעשות ?

את התשובה לשאלות והיישום האולטימטיבי תוכלו למצוא בערכות אלו ללימוד אנגלית מדוברת.

בערכה הראשונה:

• נבחרו שלושה נושאים הקרובים לליבם של הילדים – חיות המשק, ירקות ואיברי גוף.

• מתחילים עם מילות בסיס. הילדים נחשפים לשש מילות בסיס בכל נושא.

• מיד עוטפים את המילים במשפטים. באמצעות משחקים ללימוד אנגלית ודיסק עם שירים תואמי תוכן המזמנים תנועה תעבירו לילדים חוויה רגשית

בערכה השנייה:

• נבחרו שני נושאים נוספים להמשך לימוד – פירות וצבעים.

• מילות הבסיס העטופות במגוון משפטים  – מאפשרות להטמיע את השפה האנגלית המדוברת ולהשתמש בה  בחיי היומיום. 

• דפי הצביעה מאחזרים מילות בסיס באמצעות משפטי שאלה תוך למידה משמעותית וחיזוק מוטוריקה עדינה.  

התוצאה :

        הילדים ילמדו לדבר אנגלית מתוך שמחה והנאה ובדומה לשפת אם!! 

 
 

 

מאמרים להורים

דילוג לתוכן