Train The Brain

מארזים למתקדמים – לגננות ולמורות לכיתות יסוד

מארזים למתקדמים – לגננות ולמורות לכיתות יסוד

גננות ומורות יקרות

ליצירת קשר עם יהודית: 054-4517840 .

שיטת לימוד Train the Brain עוסקת בגישה חדשנית ללימוד אנגלית מדוברת כבר מהגיל הרך.

מארזים אלו מאפשרים לכם אנשי החינוך לתרגל עם הילדים אוצר מילים בסיסי בתוך מבני משפט תקינים בדרך חווייתית , לפתח את השלב השלישי של המודעות הפונולוגית ולתרגל יכולות שיח: שיחת יחיד, דו-שיח ורב-שיח. כל זאת תוך התנסות מוזיקלית, מוטורית וקניסטתית. התרגול החווייתי יהפוך את השפה האנגלית לחוויה רגשית שתוביל להטמעת השפה לאורך זמן ותהפוך אותה לחלק מאורח החיים השגרתי של הילדים באופן טבעי.

אתם תובילו את הילדים לפיתוח ביטחון עצמי ומסוגלות אישית, תחזקו את היצירתיות והדמיון שלהם ותעזרו בהתפתחותם הגופנית והשכלית. בכך, אתם תבנו לילדים תשתית איתנה להמשך לימוד השפה בבית הספר.

במארזים אלו מופיעים כלי תרגול יישומיים הכוללים הדרכה מפורטת לכם אנשי החינוך בהקניית החומר הנלמד, תרגולו ויישומו בסיטואציות חברתיות מגוונות.

מארזים אלו מקיפים שבעה נושאים הלקוחים מעולמו של הילד וקרובים לליבו: חיות טבע, אוכל, בגדי חורף, מקצועות, רגשות, בגדי קיץ וחיות תינוקות.

המארזים כוללים

·       שלושה דיסקים 

·       דיסק און קי

·       שקיות אישיות לילדים

·       שלושה ספרי הדרכה עם מערכי מפגש מובנים

·       42  תמונות המחשה 

·       3  ספרונים בתוך ספרי ההדרכה

·       228  משחקים